bg-image

Piagam Pelanggan

Suruhanjaya Tenaga komited dalam:

  • Membentuk sistem kawal selia yang menggalakkan industri elektrik dan gas menjadi teguh dan kepentingan pengguna dilindungi;
  • Memantau bekalan elektrik dan retikulasi gas secara berkesan dari segi kualiti perkhidmatan, keselamatan dan harga yang berpatutan;
  • Menjalankan penguatkuasaan undang-undang yang berkesan; dan
  • Menyediakan perkhidmatan yang cekap dan mesra dalam tempoh yang ditetapkan untuk pelesenan dan pengeluaran sijil.

Komitmen kami kepada pelanggan adalah seperti berikut:

Pengadu

  • Semua aduan akan direkodkan
  • Semua pengadu akan menerima notifikasi aduan dalam tempoh 3 hari bekerja
  • Pengadu akan dimaklumkan mengenai status aduan mereka secepat mungkin, dalam tempoh 15 hari bekerja
  • Bagi aduan yang memerlukan siasatan komprehensif, pengadu akan dimaklumkan mengenai status aduan dari semasa ke semasa

Pemohon
Kami akan memproses dan meluluskan permohonan yang lengkap untuk lesen dan perakuan dalam tempoh masa yang dinyatakan berikut:

01 lesen BM1710

02 kompeten BM1710

03 institusi BM1710

04 kelengkapan BM1710

05 pepasangan BM1710

06 kontraktor BM1710

07 tenaga BM1710