bg-image

Struktur Organisasi

Suruhanjaya Tenaga ditadbir urus oleh Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan Anggota Suruhanjaya yang bertanggungjawab kepada Menteri yang bertanggungjawab dalam aspek tenaga. Fungsi dan peranan Suruhanjaya Tenaga dilaksanakan oleh Jabatan-Jabatan, Unit-unit dan sembilan (9) Pejabat-pejabat Kawasan

BM01Nov

Muat Turun Fail