bg-image

Kursus Sepenuh Masa A4

Program-Program Kelayakan

PROGRAM  I  (20 MINGGU)
Kursus hendaklah dijalankan lima (5) bulan mengikut turutan seperti berikut:

 1. Tiga (3) bulan di institusi termasuk latihan amali.
 2. Empat (4) minggu latihan kerja industri di industri perkilangan / perdagangan dimana pepasangannya berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
 3. Empat (4) minggu di institusi untuk ulangkaji termasuk peperiksaan akhir.
 4. Kehadiran kursus di institusi tidak kurang dari 80%.
 5. Kehadiran latihan kerja industri tidak kurang dari 90%.
 1. Kelayakan Asas.
 2. Pengalaman:
  i.    Mempunyai perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori A0 dengan berpengalaman selama satu (1) tahun janakuasa segerak voltan rendah  dan satu (1) tahun dalam pemasangan dan penyelenggaraan talian atas voltan rendah, dan
  ii.   Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja janakuasa segerak dan juga kerja-kerja pemasangan dan penyelenggaraan talian atas voltan rendah bagi tempoh pengalaman berkenaan di atas, yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan.
  atau
  iii.    Mempunyai Perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori A1 dengan berpengalaman selama satu (1) tahun janakuasa  segerak voltan rendah, dan
  iv.    Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja janakuasa segerak voltan rendah bagi tempoh pengalaman berkenaan di atas,  yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan.
  atau
  v.    Mempunyai Perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik kategori A4-1 dengan berpengalaman selama satu (1) tahun janakuasa segerak voltan rendah, dan
  vi.   Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja janakuasa segerak voltan rendah bagi tempoh pengalaman berkenaan di atas, yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan.

PROGRAM  II   (1 TAHUN)
Kursus hendaklah dijalankan selama satu (1) tahun mengikut turutan seperti berikut:

 1. Tiga (3) bulan  di institusi termasuk latihan amali.
 2. Enam (6) bulan  latihan kerja industri di industri perkilangan / perdagangan dimana pepasangannya berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
 3. Tiga (3) bulan di institusi untuk ulangkaji termasuk peperiksaan akhir.
 4. Kehadiran kursus di institusi tidak kurang dari 80%.
 5. Kehadiran latihan kerja industri tidak kurang dari 90%.
 1. Kelayakan Asas.
 2. Pengalaman:
  i.    Mempunyai perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori A1.
  atau
  ii.   Mempunyai perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori A4-1