bg-image

Penjaga Jentera B0 (11kV)

  1. Mempunyai perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori A4 dengan berpengalaman selama dua (2) tahun didalam sistem voltan tinggi.
  2. Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja sistem voltan tinggi bagi tempoh pengalaman di atas, yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan  dan juga majikan.
  3. Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja berkaitan  janakuasa  segerak voltan rendah bagi tempoh pengalaman di atas, yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan  dan juga majikan.