bg-image

Prosedur Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Pendawai Elektrik

 1. Peringkat peperiksaan
  a) Teori;
  b) Amali;
  c) Lisan *Calon-calon dikehendaki lulus ke tiga-tiga peringkat peperiksaan bagi dianugerahkan perakuan kekompetenan tersebut.

 2. Kebenaran mengulang peperiksaan
  a) Calon-calon yang gagal dalam mana-mana bahagian peperiksaan (amali dan lisan) akan diberi kebenaran untuk mengulang
      peperiksaan dalam tempoh dua (2) tahun.
  b) Contoh mengulang peperiksaan:

  Bil

  Teori

   Amali

  Lisan

  Keputusan

   1

G

TB

TB

  Mengulang teori

   2

L

L

G

  Mengulang lisan sahaja

   3

L

G

TB

  Mengulang amali dan lisan

 

   L : lulus, G: Gagal, TB : Tidak Berkaitan