bg-image

Carta Aliran Menduduki Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Pendawai Elektrik

 

 

KEMASUKAN KE FASA TIGA

 

 

 

KEMASUKAN KE FASA TUNGGAL

KELAYAKAN

 

KELAYAKAN

 

  1. Seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 50, PPE 1994
  2. Tamat tingkatan 5 (sekolah bantuan  Kerajaan)
 

 

  1. Seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 50, PPE 1994
  2. Tamat ingkatan 5 (Sekolah bantuan Kerajaan)

PENGALAMAN

 

PENGALAMAN


Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang pendawaian elektrik dengan kontraktor elektrik/Unit Pendawai Persendirian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga atau bekerja dengan Jabatan/Agensi Kerajaan serta mempunyai buku log yang lengkap mengikut tempoh pengalaman kerja

ATAU

Mempunyai Perakuan Kekompetenan Pendawai Fasa Tunggal (PW1/PW2) dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya satu (1) tahun dalam bidang pendawaian elektrik dengan kontraktor elektrik/Unit Pendawai Persendirian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga atau bekerja dengan Jabatan/Agensi Kerajaan serta mempunyai buku log yang lengkap mengikut tempoh pengalaman kerja.

 


Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam bidang pendawaian elektrik dengan kontraktor elektrik/Unit Pendawai Persendirian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga atau bekerja dengan Jabatan/Agensi Kerajaan serta mempunyai buku log yang lengkap mengikut tempoh pengalaman kerja

ATAU

Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam bidang pendawaian Elektrik dengan mengemukakan surat pengesahan kerja/testimonial dari kontraktor elektrik berdaftar yang terlibat memberikan kerja-kerja sub kepada mereka beserta buku log yang lengkap.