Yuran

(a)     Pengelasan Kontraktor Elektrik Dan Fi Pendaftaran
Nota : Pendawai yang dijawat dikehendaki bekerja sepenuh masa

01a

02a

b) Fi Bagi Pendaftaran Orang Kompeten

Pendaftaran kontraktor-kontraktor tersebut oleh Suruhanjaya Tenaga adalah tertakluk kepada beberapa syarat diantaranya ialah dengan menjawat orang kompeten yang ditentukan kategori dan bilangannya secara sepenuh masa.

Fi yang berikut hendaklah kena dibayar bagi pendaftaran permulaan, atau pembaharuan bagi pendaftaran orang kompeten daripada kategori yang sesuai dalam lingkungan had umur seperti yang dinyatakan dalam peraturan mengenainya.

03a