bg-image

E-Aduan

E-Aduan adalah satu saluran komunikasi menerusi Internet untuk pengguna membuat aduan kepada pihak Suruhanjaya tentang sebarang isu berkaitan dengan sektor pembekalan elektrik dan pembekalan gas melalui talian paip merangkumi:

  • Pembekalan dan Keselamatan Elektrik;
  • Pembekalan dan Keselamatan Gas Melalui Talian Paip;
  • Kekompetenan Elektrik dan Gas;
  • Pengurusan Tenaga.