bg-image

Pekeliling

Keselamatan Elektrik

 1. ST(IP/JKE) KE/16/12(03): Notis Pelaksanaan Penarikan Semula Kelengkapan Elektrik yang Tidak Dilabel Sebagai Syarat Permohonan Semula CoA Baru
 2. ST(IP/JKE)KE/19/01/01: Notis Pemakluman Pembatalan Perakuan Pendaftaran (Certificate of Registration) Syarikat yang Gagal Mengambil Tindakan Melupus/Menghantar Balik Kelengkapan Elektrik yang Gagal Ujian Konsainmen
 3. ST(IP/JKE)KE/01/01/02: Larangan Kemasukan, Pengilangan, Pempameran, Pengiklanan dan Penjualan Kelengkapan Bantal Pemanas Elektrik di Malaysia
 4. ST(IP/JKE) KE/19/05 Jld 4 (28): Arahan Suruhanjaya Tenaga kepada Pengilang, Pengimport dan Peruncit Kelengkapan Elektrik Berkaitan Pemasangan Isolation Barrier pada Pemanas Air Jenis Storan
 5. ST(IP/JKE)KE/19/01/01(01): Arahan Suruhanjaya Tenaga kepada Pengilang, Pengimport dan Peruncit Kelengkapan Elektrik Berkaitan Pemasangan Isolation Barrier pada Pemanas Air Jenis Storan
 6. ST(IP/JKE)KE/19/05 JLD4(25): Garis Panduan Menerima Pakai Tempoh Laporan Ujian Bagi Permohonan Baru dan Pembaharuan Perakuan Kelulusan (CoA) Berdasarkan Kepada Kelas Risiko Sesuatu Kelengkapan Elektrik
 7. ST(IP/JKE)KE/01/01/02(06): Notis Pemakluman Tempoh Sah Laku Laporan Ujian Kelengkapan Elektrik
 8. ST(IP/JKE)KE/19/01(7): Pendaftaran pengilang dan pengimport di Sistem e-Dik
 9. ST(IP/JKE)KE/19/01(17): Penguatkuasaan Malaysian Standard Bagi Kelengkapan Elektrik Peti Sejuk, Penghawa Dingin, Televisyen, Kipas & Lampu
 10. ST(IP/JKE)KE/19/01(16): Penerimaan Standard Baru IEC Bagi Kelengkapan Elektrik Double Capped LED Lamp Dan Audio Video/IT Bagi Tujuan Permohonan Perakuan Kelulusan (COA)
 11. Bil 02/2014: Peperiksaan Dan Pengeluaran Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera (Terhad) Bagi Memenuhi Keperluan Industri Semasa
 12. Bil 01/2014: Naik Taraf Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Kategori A4-2, A4-1 Ke A4 Atau B0-2 Ke B0 Dan Pemberhentian Peperiksaan Dan Pengeluaran A4-2, A4-1, B0-2 Dan B0-1
 13. ST (IP/JKE) KE/06/09: Pemakluman: Ketetapan satu (1) Perakuan Kelulusan (PK) bagi satu (1) model kelengkapan elektrik
 14. ST(IP/JKE)KE/16/11(01) Pemakluman: Pendaftaran sebagai pengilang dan pengimport dengan Suruhanjaya Tenaga
 15. JKKE Bil.01/2013: Mengenai Syarat Latihan Untuk Menggantikan Pengalaman Kerja Penjaga Jentera
 16. JKPPE Bil.01/2012: Pelaksanaan Standard Prestasi Perkhidmatan TNB - Guaranteed Service Level Dan Minimum Service Level
 17. Bil. 01/2012: Penggunaan Kabel Kuasa Bersaiz 1.5MM2 Jenis Kuprum Bagi Tujuan Pendawaian Litar Lampu
 18. Bil 04/2011: Pekeliling Mengenai Kehendak Pemasangan Peranti Arus Baki (PAB) Pada Semua Litar Akhir Sistem Pendawaian Elektrik
 19. Bil 03/2011: Pekeliling Mengenai Penetapan Kaedah Pemasangan Sistem Perlindungan Kilat Di Bangunan-Bangunan
 20. Bil. 02/2011: Kelulusan Untuk Mengilang dan Mengimport Flourescent Ballast
 21. Bil. 01/2011: Pekeliling Mengenai Pelaksanaan Sistem Peperiksaan Kekompetenan Melalui Institusi Yang Ditauliah
 22. Bil. 02/2010: Keperluan Penyelarasan Penggunaan Borang Pengujian Penentukuran Geganti dan Peranti Pelindung
 23. Bil. 01/2010: Peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera, Pendawai dan Pencantum Kabel bagi Institusi Bertauliah
 24. Bil. 3/2008 : Peraturan Pemasangan Pagar Elektrik
 25. Bil. 2/2008 : Pemakaian Garis Panduan Pendawaian Elektrik (GPPE) di Bangunan Kediaman The use of Electrical Wiring Guidelines in Residential Buildings
 26. Bil. 1/2008 : Pekeliling Mengenai Pemakaian Standard-Standard di Pepasangan Elektrik dalam Industri Bekalan Elektrik Standards used in Electrical Installation
 27. Bil. 4-2007 : Keperluan Lawatan Pemeriksaan Orang Kompeten Di Pepasangan Elektrik
 28. Bil. 3/2007 : Pemberhentian Pengeluaran Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Terhad
 29. Bil. 5/2004 : Penggunaan Kelengkapan Elektrik Yang Dikawal Oleh ST Bagi Kerja Pemasangan Elektrik
 30. Bil. 1/2004 : Prosidur Permohonan dan Keperluan Mengemukakan Permohonan Pembaharuan Perakuan Kelulusan
 31. Bil. 1/2003 : Prosidur dan Syarat Untuk Mendapatkan Perakuan Kelulusan Mengilang, Mengimport, Mempamer, Menjual, Atau Mengiklan Kelengkapan Elektrik.
 32. JBE Bil. 10/1999: Pekeliling Pemeriksaan Orang Kompeten
 33. Notis Larangan Penggunaan Pemutus Litar Bocor ke Bumi (PLKB) Jenis Kendalian Voltan
 34. Voltan Nominal