Tentang Kami

Pengurusan Tertinggi


Ketua Pegawai Eksekutif 
Ir. Azhar Bin Omar
azharo@st.gov.my

Ketua Pegawai Operasi
Abdul Razib Bin Dawood
razib@st.gov.my

Pengarah
Perkhidmatan Korporat
Asma Aini Bt. Mohd Nadzri
asma@st.gov.my

Pengarah
Pembangunan Pengurusan Tenaga Dan Kualiti Perkhidmatan
Ir. Abdul Rahim Bin Ibrahim
aribrahim@st.gov.my

Pengarah
Kawal Selia Keselamatan Elektrik
Mohd Elmi Bin Anas
elmi@st.gov.my

Pengarah
Pembangunan Dan Kawal Selia Gas
Ir. Roslee Bin Esman
roslee@st.gov.my
zakuan3

Pengarah
Operasi Kawasan Dan Penguatkuasaan
Ir. Md Zakuan Bin Ibrahim
zakuan@st.gov.my