Tentang Kami

Visi, Misi, Nilai Teras dan Rumah Korporat

Visi

Suruhanjaya Tenaga adalah badan kawal selia sektor tenaga bertaraf dunia yang berkesan serta berwibawa.

Misi

Suruhanjaya Tenaga berazam untuk mengimbangi keperluan pengguna dan pembekal tenaga bagi memastikan pembekalan yang selamat dan berdaya harap pada harga yang berpatutan, melindungi kepentingan awam, dan menggalakkan pembangunan ekonomi dan pasaran yang kompetitif dalam persekitaran yang lestari

Nilai Teras

  • Kecemerlangan
  • Keboleharapan
  • Ketulusan dan Kesaksamaan