Perkhidmatan Online

Kecekapan Tenaga

Permohonan berkaitan Pengurus Tenaga Elektrik dan senarai Pengurus Tenaga Elektrik yang berdaftar.

 

Kecekapan Tenaga

Penghantaran laporan dibawah Peraturan-Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik Dengan Cekap 2008 (PPTEC 2008)