Polisi - Pemberitahuan Warta

No Tajuk Pautan
1 Pengecualian Bawah Seksyen 54: P.U.(B)324
2 Pengecualian di Bawah Seksyen 54: P.U. (B) 342
3 Pemberitahuan Bekalan Elektrik (Pengecualian) 1994: P.U. (B) 156
4 Notification of exemption under Subparagraph 42(a)(i) Gas Supply Act 1993
5 Akta Bekalan Elektrik 1990: Pengecualian di Bawah Seksyen 54: P.U. (B) 342