Pengguna

Senarai pepasangan yang terlibat di bawah Peraturan-Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik Dengan Cekap 2008 (PPTEC 2008)

Pepasangan yang menggunakan atau menjana tenaga elektrik untuk kegunaan sendiri menyamai atau melebihi 3,000,000 kWj dalam masa 6 bulan berturut-turut perlu mematuhi peraturan-peraturan yang tertakluk dalam PPTEC 2008.

Berikut disenaraikan pepasangan yang terlibat yang masih belum mematuhi peraturan mengikut negeri.

 

Sila tekan di sini untuk Senarai Semak PPTEC 2008