Policies - Directions

No Title Link
1 Arahan Standard Prestasi Perkhidmatan Bekalan Elektrik TNB
2 Arahan Penguatkuasaan Pemakaian Standard Malaysia MS IEC 62305 - Protection Against Lightning
3 "Arahan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengujian dan Penentukuran Geganti dan Peranti Pelindung bagi suatu Pepasangan Elektrik"