Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Jurutera Elektrik Kompeten Serta Fi Peperiksaan

 

Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Jurutera Elektrik Kompeten

KERTAS 1 - Jawapan bertulis kepada soalan yang disediakan.Perkara-perkara berkaitan:

 1. a) Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001
  b) Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan pindaan-pindaannya
  c) MS IEC 60364:2003 ‘Electrical Installations of Building
  d) MS 1936:2006 ‘Electrical Installations of Building – Code of Practice
  e) MS 1936:2006 ‘Electrical Installations of Building – Guide To MS IEC 60364
  f)  Kejuruteraan Elektrik Am
  g) Peraturan Keselamatan (Safety Regulations)
  h) Pertolongan cemas (First Aid)
  i)  Kejuruteraan Elektrik Moden dan Aplikasinya

 2. Kelengkapan Elektrik
  Pengetahuan asas, ciri-ciri keselamatan teknikal, pengoperasian dan penyenggaraan:
  a) Perkakas suis, interrupters, fius dan pengasing, mesin-mesin berputar dan pemula, kuasa, voltan, arus, pembumian, pengubah, kapasitor, perintang, rectifier dan converter, pengalir, kabel, meter, radas petunjuk dan geganti pelindung, penangkap kilat, radas-radas dan aksesori.

 3. Pepasangan Elektrik
  Pengetahuan asas, litar-litar, kapasiti litar pintas, kelegaan keselamatan, operasi dan penyenggaraan:
  a) Set penjanaan dan papan penyegerakkan, motor, pemula dan suis, litar utama, kemasukkan utama dan sub-stesen agihan, papan agihan, feeder pillars, talian atas, penyenggaraan, kabel bawah tanah, pendawaian dalaman, lampu jalan dan lampu laman.

 4. Sistem Elektrik
  Pengetahuan asas, tata atur, paras kerosakan, susut voltan, kehilangan dan pindah beban, keperluan keselamatan, operasi dan penyenggaraan: Penghantaran dan pengagihan rangkaian, sistem pembumian dan perlindungan kilat, pendawaian dalaman, lampu jalan dan lampu laman.

 5. Pelbagai
  Pengetahuan asas, aspek-aspek keselamatan, operasi dan penyenggaraan:
  Penggerak utama stesen janakuasa, on-load tap changes pengubah, sistem pemadam kebakaran, sesalur busbar janakuasa dan medan litar motor, set janakuasa bergerak dan mudah alih.

KERTAS 2 -  Temuduga Profesional

Temuduga professional berdasarkan:-

a)  pengalaman dan latihan yang telah dijalankan oleh calon dan jawapan bertulis kepada soalan yang diberikan.
b)  pengetahuan berkenaan dengan Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 serta Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan pindaan-pindaannya.   

Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Jurutera Elektrik Kompeten

1.    Fi Proses Permohonan – RM20.00
2.    Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Jurutera Elektrik Kompeten – RM220.00