Restasi Loji Penjanaan Tenaga Elektrik Menggunakan Tenaga Boleh Baharu (Renewable Energy - RE) Bagi Suku Tahun Ketiga Tahun 2012


1. Loji Janakuasa RE Utama Yang Telah Dilesenkan Sehingga Suku Tahun Ketiga (Q3) 2012

{tip info::Pada suku tahun ketiga terdapat pertambahan lesen yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya. Sebanyak 7 lesen awam bagi aktiviti penjanaan elektrik menggunakan sumber tenaga boleh baharu solar PV telah dikeluarkan. 3 daripadanya merupakan pemegang lesen provisional sebelum ini iaitu Mujur Satria, Saujana Nagamas dan Exotic Eccess. 2 lagi lesen awam diberikan kepada Alpha Automation (Selangor) dan Macglo Steel Service Centre bagi aktiviti penjanaan elektrik juga menggunakan solar PV. Lesen awam juga diberi kepada janakuasa menggunakan solar PV individu iaitu Dato' Dennis Ganendra & Tew Peng Hwee.}1-RE-Q3-2012
{/tip}

2. Jumlah Tenaga Elektrik Dijana bagi Suku Tahun Ketiga (Q3) 2012

2-12-RE-Q3-2012

{tip info::Penjanaan elektrik menggunakan RE di Sabah adalah lebih tinggi berbanding di Semenanjung. Di Sabah, penjanaan menggunakan bahan api Biomas iaitu merupakan salah satu loji janakuasa penjanaan utama telah meningkat berbanding suku tahun kedua sebanyak 24%. Di Semenanjung penjanaan daripada loji janakuasa mini hidro pengalami penurunan sebanyak 2% berbanding suku tahun kedua kerana faktor cuaca yang kering dan mengalami pengurangan hujan.}2-2-RE-Q3-2012
{/tip}

3. Jumlah Penggunaan Bahan Api - Biomas Bagi Penjanaan Tenaga Elektrik

3-1-RE-Q3-2012
{tip info::Pada suku tahun ketiga, prestasi loji janakuasa 3,4 dan 6 yang terletak di Sabah telah menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding di Semenanjung. Loji biomas-5 merekodkan pengurangan dalam penjanaan elektrik akibat masalah sistem utama.}3-2-RE-Q3-2012
{/tip}

4. Jumlah Lesen Provisional Yang Telah Dikeluarkan Oleh Suruhanjaya Bagi Suku Tahun Ketiga (Q3) 2012

4-1-RE-Q3-2012
{tip info::Berdasarkan rekod Suruhanjaya, pada suku tahun ketiga 2012, sejumlah 10 Provisional Licence telah dikeluarkan kepada yang layak. Daripada jumlah tersebut, dijangkakan 5 pemegang lesen akan mula tugas pada tahun ini iaitu sebanyak 17.619 MW.}4-2-RE-Q3-2012
{/tip}