Laporan Statistik Pelesenan 2012


1. Bilangan Pemegang Lesen

0112lesen

{tip info::Tahun 2012 menunjukkan peningkatan permohonan lesen yang mendadak. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh graf, peningkatan ini adalah disebabkan oleh pengenalan kepada skim penjanaan menggunakan sumber tenaga boleh baharu (RE) oleh Kerajaan.}01-b{/tip}

2. Fi Lesen baru yang diluluskan sehingga 30 Nov 2012

02

{tip info::109 lesen dikeluarkan pada tahun 2012. Walaupun lesen provisional banyak dikeluarkan namun fi yang dikenakan adalah rendah iaitu RM 0.01/kW .}02-b{/tip}

3. Bilangan Lesen Mengikut Negeri

03
03-b

4. Bilangan Pengguna VS Penggunaan Tenaga Bagi Lesen Awam Pengagihan

04
{tip info::Pengguna Domestik mencatatkan bilangan pengguna yang tertinggi iaitu 16,202 pengguna. Ini adalah berdasarkan kepada lesen awam pengagihan yang diberikan kepada pihak pemaju perumahan yang besar seperti Malakoff Utility Sdn. Bhd., Nur Distribution, Perstima Utility Sdn. Bhd. dan sebagainya. Walau bagaimanapun perindustrian menunjukkan penggunaan tenaga yang tertinggi iaitu 2,153,406.9 MWj.}04-b{/tip}

 

5. Bilangan Lesen Awam Pengagihan Mengikut Kategori

05
{tip info::Sebanyak 52% lesen yang dikeluarkan adalah bagi lesen untuk aktiviti pengagihan elektrik di dalam kompleks beli-belah.}05-b{/tip}