Laporan Lesen Penjanaan Cogen


 1. Bilangan Pemegang Lesen Cogen

01

01-b
2. Lesen Awam Cogen Berdasarkan Bahan Api

02

02-b{/tip}
3. Lesen Persendirian Cogen Berdasarkan Bahan Api
03
 03-b
4. Kapasiti Penjanaan Dan Jualan Bagi Lesen Awam Cogen
04
04-b