Data Prestasi Loji Penjanaan Tenaga Elektrik Di Semenanjung Malaysia (Suku tahun Pertama) - 2013

1. Jumlah Tenaga Elektrik (nett) yang dijana oleh TNB & IPP bagi Suku Tahun Pertama (Q1) 2013      

01

02

2. Kecekapan Thermal bagi Loji-Loji Penjanaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Pertama (Q1) 2013

03

{tip info::Kecekapan Thermal seperti yang ditunjukkan pada graf adalah berdasarkan Higher Heating Value (HHV). Secara keseluruhannya, data menunjukkan prestasi yang baik bagi setiap loji penjanaan milik TNB dan IPP. Bagi Loji Penjanaan Konvensional (Minyak/Gas), operasi loji penjanaan milik IPP beroperasi dengan lebih kerap dan konsisten yang mana menjadi faktor utama kepada tahap kecekapan thermal yang lebih baik berbanding loji penjanaan milik TNB. }04{/tip}

3. Purata Faktor Kesediaan Setara Loji (EAF) bagi Loji-Loji Penjanaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Pertama (Q1) 2013

05
{tip info::Secara keseluruhannya, tahap EAF berada pada paras yang memuaskan dimana purata EAF bagi Q1 melebihi aras 90%. EAF yang agak rendah direkodkan oleh Loji Penjanaan Arang batu berikutan terdapat beberapa henti tugas terancang dan tidak dirancang direkodkan sepanjag Q1.}06{/tip}

4. Purata Faktor Henti Tugas Terancang (EPOF) bagi Loji-Loji Penjanaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Pertama (Q1) 2013 

07
{tip info::Kadar EPOF sepanjang Q1 berada pada tahap yang agak rendah dimana hanya Loji Penjanaan Arang Batu sahaja yang merekodkan tahap EPOF yang agak tinggi. Keadaan ini adalah berikutan terdapat aktiviti Major Overhaul, Minor Overhaul serta DOSH Inspection yang dilaksanakan di beberapa stesen janakuasa.}08{/tip}

5. Henti Tugas Tidak Terancang (EUOF) bagi Loji-Loji Penjanaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Pertama (Q1) 2013

09
{tip info::Secara purata, kadar EUOF bagi Loji-loji penjanaan di Semenanjung Malaysia berada pada tahap yang baik dimana berada dibawah sasaran PPA kecuali bagi Loji Penjanaan Konvensional (Minyak / Gas). Masalah utama yang dihadapi oleh loji penjanaan ini pada Q1 adalah masalah tube leak dan generator stator earth fault.}10{/tip}