Data Prestasi Loji Penjanaan Tenaga Elektrik Di Sabah (Suku tahun kedua) 2013

1. Jumlah Tenaga Elektrik (nett) yang dijana oleh SESB & IPP bagi Suku Tahun Kedua (Q2) 2013

01

2. Kecekapan Thermal bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Kedua (Q2) 2013

02

3. Purata Faktor Kesediaan Setara Loji (AF) bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Kedua (Q2) 2013

03

4. Purata Faktor Henti Tugas Terancang (POF) bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Kedua (Q2) 2013

04

5. Purata Faktor Henti Tugas Tidak Terancang (UOF) bagi Loji-Loji Penjanaan SESB & IPP bagi Suku Tahun Kedua (Q2) 2013

05