Prestasi Loji Penjanaan Tenaga Elektrik Menggunakan Tenaga Boleh Baharu Bagi Suku Tahun Pertama Tahun 2013

1. Loji Janakuasa RE Utama Yang Telah Dilesenkan Sehingga Suku Tahun Pertama (Q1) 2013

2. Jumlah Tenaga Elektrik Dijana Pada Suku Tahun Pertama (Q1) 2013

02

3. Jumlah Penjanaan Elektrik Oleh Loji Janakuasa Berasaskan Biomas

03