Prestasi Loji Penjanaan Tenaga Elektrik Menggunakan Tenaga Boleh Baharu Bagi Suku Tahun Kedua Tahun 2013

 1. Loji Janakuasa RE Utama Yang Telah Dilesenkan Sehingga Suku Tahun Kedua (Q2) 2013                     

01

2. Jumlah Tenaga Elektrik Dijana Pada Suku Tahun Kedua (Q2) 2013

02

3. Jumlah Penjanaan Elektrik Oleh Loji Janakuasa Berasaskan Biomas

03