Prestasi Loji Penjanaan Tenaga Elektrik Menggunakan Tenaga Boleh Baharu Bagi Suku Tahun Pertama Tahun 2015

1. Loji Janakuasa RE Utama Yang Telah Dilesenkan Pada Suku Tahun Pertama 2015;

 lesen dan kapasiti 01

2. Jumlah Tenaga Elektrik Dijana & Dijual Oleh Loji Janakuasa Menggunakan Tenaga Boleh Baharu

02

 

3. Jumlah Kapasiti Yang Telah Mulatugas & Jumlah Penjanaan Tenaga Elektrik oleh Loji Janakuasa Mini Hidro

03

 4. Jumlah Kapasiti Yang Telah Mulatugas & Jumlah Penjanaan Tenaga Elektrik oleh Sistem Solar Fotovoltaik (PV)

04

5. Jumlah Kapasiti Yang Telah Mulatugas & Jumlah Penjanaan Tenaga Elektrik oleh Loji Janakuasa Menggunakan Biomas

05

 

6. Jumlah Kapasiti Yang Telah Mulatugas & Jumlah Penjanaan Tenaga Elektrik oleh Loji Janakuasa Menggunakan Biogas

06