Data Prestasi Loji Penjanaan Tenaga Elektrik Di Semenanjung Malaysia (Suku tahun ketiga) - 2015

1. Jumlah Tenaga Elektrik (nett) yang dijana oleh TNB & IPP bagi Suku Tahun Ketiga (Q3) 2015  

 pm q3 1A

2. Kecekapan Thermal bagi Loji-Loji Penjanaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Ketiga (Q3) 2015
pm q3 2a

3. Purata Faktor Kesediaan Setara Loji (EAF) bagi Loji-Loji Penjanaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Ketiga (Q3) 2015
pm q3 3

4. Purata Faktor Henti Tugas Terancang (EPOF) bagi Loji-Loji Penjanaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Ketiga (Q3) 2015
pm q3 4

5. Purata Faktor Henti Tugas Tidak Terancang (EUOF) bagi Loji-Loji Penjanaan TNB & IPP bagi Suku Tahun Ketiga (Q3) 2015
pm q3 5