Laporan Suku Tahun Ketiga Tahun 2017 bagi Prestasi Penjanaan dan Penjualan Elektrik Pemegang Lesen Penjanaan Menggunakan Tenaga Boleh Baharu 2017

 1. Bilangan lesen yang dikeluarkan
  01

 2. Kapasiti lesen (MW)
  02

 3. Penjanaan & Penjualan Elektrik oleh Pemegang Lesen RE di Semenanjung
  03

 4. Penjanaan & Penjualan Elektrik oleh Pemegang Lesen RE di Sabah
  04

 5. Jumlah Kapasiti Telah Mula Tugas & Jumlah Penjanaan Elektrik oleh Loji Janakuasa Mini Hidro pada Suku Tahun Ketiga 2017
  05

 6. Jumlah Kapasiti Telah Mula Tugas & Jumlah Penjanaan Elektrik oleh Loji Janakuasa Menggunakan Biomass pada Suku Tahun Ketiga 2017
  06

 7. Jumlah Kapasiti Telah Mula Tugas & Jumlah Penjanaan Elektrik oleh Loji Janakuasa Menggunakan Biogas pada Suku Tahun Ketiga 2017
  07