Proses Pengurusan Aduan

Berikut merupakan ringkasan proses pengurusan aduan di ST:


 

Tempoh Penyelesaian Aduan

Sekiranya semua maklumat yang dikemukakan lengkap, setiap aduan diteliti dan boleh diselesaikan dalam tempoh 15 hari bekerja.

Namun begitu, kes-kes rumit yang memerlukan lawatan tapak untuk semakan, dokumen tambahan daripada pihak ketiga atau yang melibatkan isu polisi yang memerlukan penelitian dari sudut perundangan akan mengambil masa lebih panjang.