Jaminan Tahap Perkhidmatan (GSL) bagi Semenanjung Malaysia

Jaminan Tahap Perkhidmatan (Guaranteed Service Level (GSL))

Skop Perkhidmatan Petunjuk Perkhidmatan Tahap Pencapaian (Tidak melebihi tahap yang ditetapkan) Penalti dalam bentuk rebat

Ketersediaan bekalan

- Kekerapan Gangguan

GUARANTEED SERVICE LEVEL : GSL1
Jumlah kekerapan gangguan bekalan elektrik yang dialami oleh pengguna di dalam kawasan pentadbiran:

 • Bandaraya Kuala Lumpur dan Putrajaya
 • Lain-lain kawasan
 • 4 kali setahun
 • 5 kali setahun

Pengguna Domestik
1% dari purata jumlah bil bulanan atau minimum RM10.00, yang mana lebih tinggi.

Pengguna Komersil
1% dari purata jumlah bil bulanan, sehingga maksimum RM300.

Pengguna Industri
0.5% dari purata jumlah bil bulanan, sehingga maksimum RM1000.

Tanggungjawab Pemegang Lesen

 1. Dalam kes ketidak patuhan GSL1, pengguna yang terjejas boleh membuat tuntutan rebat dalam tempoh 2 bulan pertama pada tahun berikutnya apabila bilangan gangguan melepasi tahap ambang (threshold) yang ditetapkan pada sesuatu tahun.

 2. Rebat bagi GSL1 dikira berdasarkan purata bil bulanan untuk 12 bulan pada tahun kalendar sebelumnya.

 3. Gangguan yang dirujuk di dalam GSL1 adalah gangguan yang berterusan selama lebih dari 4 jam yang bukan disebabkan oleh bencana alam atau insiden yang berkaitan dengan cuaca.

 

Skop Perkhidmatan Petunjuk Perkhidmatan Tahap Pencapaian
(Tidak melebihi tahap yang ditetapkan)
Penalti dalam bentuk rebat

Ketersediaan bekalan

- Masa Untuk Memulihkan Bekalan

GUARANTEED SERVICE LEVEL :GSL2
Masa yang diambil untuk memulihkan bekalan elektrik berikutan gangguan yang disebabkan oleh kerosakan kecil pada rangkaian pengagihan*.

Masa yang diambil untuk memulihkan bekalan elektrik berikutan insiden besar pada rangkaian bekalan pengagihan**, kecuali disebabkan oleh bencana alam atau insiden yang berkaitan dengan cuaca, bagi:

 • Gangguan voltan sederhana (33, 22 and 11kV) sistem kabel yang mempunyai suabalik (feedback)
 • Gangguan voltan sederhana tanpa system suabalik alternatif (alternative feedback) (kabel, talian atas dan pencawang)

Masa yang diambil untuk memulihkan bekalan elektrik berikutan insiden besar di grid atau sistem penghantaran kecuali disebabkan oleh bencana alam, dan menyebabkan:

 • Putus bekalan secara tidak menyeluruh (Partial Blackout)
 • Putus bekalan secara menyeluruh (Total blackout)


jam

 4
jam

12 jam

 

8
jam
18 jam


Pengguna Domestik
1% dari jumlah bil bulanan atau minimum RM10.00, yang mana lebih tinggi.

Pengguna Komersil
1% dari  jumlah bil bulanan, sehingga maksimum RM300.

Pengguna Industri
0.5% dari  jumlah bil bulanan, sehingga maksimum RM1000.

(Bil bulanan bagi bulan dalam mana ketidakpatuhan berlaku)


Bagi insiden besar yang melibatkan grid atau sistem penghantaran, keputusan untuk mengenakan penalti bergantung kepada hasil siasatan oleh Suruhanjaya Tenaga.

Nota :
*Kerosakan kecil pada rangkaian pengagihan bermaksud kerosakan yang boleh dibaiki oleh pasukan 'fault finder'
**Insiden besar pada rangkaian bekalan pengagihan bermaksud kerosakan yang tidak boleh dibaiki oleh pasukan 'fault finder'

Tanggungjawab Pemegang Lesen

 1. Dalam kes ketidak patuhan kepada GSL2, pengguna yang terjejas boleh membuat tuntutan rebat dalam masa 2 bulan selepas kejadian gangguan berlaku.

 2. Rebat bagi GSL2 adalah dikira berdasarkan bil bulanan semasa berlakunya kejadian gangguan tersebut.


Skop Perkhidmatan Petunjuk Perkhidmatan Tahap Pencapaian
(Tidak melebihi tahap yang ditetapkan)
Penalti dalam bentuk rebat
Pemberian Bekalan

GUARANTEED SERVICE LEVEL : GSL3
Masa yang diambil untuk melaksanakan penyambungan yang memerlukan kerja-kerja pemasangan kabel voltan rendah daripada tarikh pendaftaran untuk penyambungan individu baru (NC) sehingga tarikh penyambungan bekalan elektrik dan selepas premis untuk dibekalkan tersebut bersedia untuk menerima kabel, dan juga tertakluk kepada pelepasan izinlalu dari pihak yang berkaitan.

GURANTEED SERVICE LEVEL : GSL4
Masa yang diambil untuk menyambung bekalan elektrik baru bagi pengguna domestik individu voltan rendah selepas deposit dibayar (tarikh penyambungan hendaklah dipersetujui bersama di antara pengguna dan TNB dan adanya akses).

Untuk pepasangan meter sahaja.

Kiraan bilangan hari bermula sehari selepas deposit diterima.

5 hari bekerja (talian atas)

14 hari bekerja (kabel bawah tanah)
 

3 hari bekerja


RM50

Hanya terpakai kepada 3 tiang tambahan terakhir yang paling hampir dengan premis

 

 

 


RM50

Tanggungjawab Pemegang Lesen

Dalam kes ketidak patuhan GSL3 atau GSL4, pengguna yang terjejas boleh membuat tuntutan rebat dalam masa 2 bulan selepas penyambungan bekalan.


Skop Perkhidmatan Petunjuk Perkhidmatan Tahap Pencapaian
(Tidak melebihi tahap yang ditetapkan)
Penalti dalam bentuk rebat
Pemberian Bekalan GUARANTEED SERVICE LEVEL : GSL5
Pemotongan bekalan menurut peruntukan undang-undang yang terpakai atau prosedur pemotongan.
Tiada pemotongan yang salah (wrongful disconnection) RM100

Tanggungjawab Pemegang Lesen

Dalam kes ketidak patuhan kepada GSL5, pengguna yang terjejas boleh membuat tuntutan rebat dalam masa 2 bulan selepas ketidakpatuhan ditentukan.