Perkhidmatan Online

Kelengkapan Elektrik

Permohonan Perakuan Kelulusan (PK) dan Perakuan Pendaftaran Pengilang/Pengimport bagi kelengkapan elektrik adalah secara online di laman sesawang seperti berikut:-

- Perakuan Pendaftaran Pengilang/Pengimport 
- Perakuan Kelulusan (CoA) 
- Surat Pelepasan (RL) 
- Senarai Kelengkapan Elektrik yang telah diluluskan

Nota: Prosedur permohonan boleh rujuk di menu PERMOHONAN >>  ELEKTRIK >> KELENGKAPAN