Tentang Kami

Visi, Misi, Nilai Teras dan Rumah Korporat

Visi

Ke Arah Sebuah Badan Kawal Selia Tenaga Bertaraf Dunia Menjelang 2026.

Misi

Suruhanjaya Tenaga berazam untuk mengimbangi keperluan pengguna dan pembekal tenaga bagi memastikan pembekalan yang selamat, berterusan, dan berdaya harap, meningkatkan kecekapan ekonomi dan kemampuan, melindungi kepentingan awam, dan menggalakkan pembangunan ekonomi dan pasaran kompetitif dalam persekitaran yang lestari.


Nilai Teras

  • Kecemerlangan
  • Profesionalisme
  • Integriti
  • Ketulusan dan Kesaksamaan