Ucapan

    
NO TAJUK TARIKH
1 "Speech by the Energy Commission's Chairman, Dato' Abdul Razak Abdul Majid, at the launch of Malaysia Energy Statistics Mobile Application during the Regional Workshop on Energy Statistics for ASEAN Countries held on 21-23 November 2017" 21/11/2017
2 "Teks Ucapan Pengerusi Suruhanjaya Tenaga Sempena Majlis Penyampaian Hadiah Energy Efficiency Challenge 2017" 14/11/2017
3 Ucapan Pengerusi Suruhanjaya Tenaga, Dato’ Abdul Razak Abdul Majid, di acara “Energy Efficiency Run (EE Run) 2017” yang diadakan pada 15 April 2017 15/04/2017
4 Ucapan Pengerusi Suruhanjaya Tenaga, Dato' Abdul Razak Abdul Majid pada Majlis Penyampaian Hadiah Energy Efficiency Challenge 2016 08/11/2016
5 Ucapan Pembukaan oleh Dato’ Abdul Razak bin Abdul Majid, Pengerusi Suruhanjaya Tenaga di 7th National Energy Forum, 8 September di Kuala Lumpur 08/09/2016
6 Teks Ucapan Aluan Y. Bhg. Dato' Abdul Razak Bin Abdul Majid Pengerusi, Suruhanjaya Tenaga Sempena EE Run 2015 14/11/2015
7 Teks Ucapan YBhg. Dato' Pengerusi ST Sempena Mesyuarat Pertama Panel Perunding Tenaga Negeri Sabah di Kota Kinabalu Sabah 29/10/2015
8 Teks Ucapan Y.B. Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Sempena Mesyuarat Pertama Panel Perunding Tenaga Negeri Sabah di Kota Kinabalu Sabah 29/10/2015
9 "Talking Points by Dato' Abdul Razak Bin Abdul Majid, Chairman of the Energy Commission at Workshop on The Liberalisation of Malaysian Gas Market" 23/04/2015
10 "Opening Speech by YB Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili Minister of Energy, Green Technology and Water at The 6th National Energy Forum 2015" 10/03/2015
11 "Welcoming Remarks by Dato' Abdul Razak Bin Abdul Majid, Chairman of the Energy Commission at 6th National Energy Forum" 10/03/2015
12 Teks Ucapan YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi Bin Hasan, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga pada "The IEM Symposium on Protection Against Lightning" 27/11/2014
13 Teks Ucapan YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi Bin Hasan, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga pada Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan EE Challenge 2014 dan Seminar Pelaksanaan EPC di Bangunan Kerajaan 27/11/2014
14 Teks Ucapan oleh YB Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air pada "5th National Energy Forum 2013" 03/09/2013
15 Teks Ucapan YBhg. Datuk Ir. Ahmad Fauzi Bin Hasan, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga pada "The 16th Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE) and Seminar on “Standard for Green Society” by JISC/IEC/APSG 2013" 03/09/2013
16 Teks Ucapan oleh YBhg. Datuk Abdul Rahim Haji Hashim, Presiden Malaysian Gas Association (MGA) di "Fourth National Energy Forum 2012" 27/09/2012
17 Teks Penutup oleh Y.Bhg Datuk Loo Took Gee, Ketua Setiausaha, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air di "National Energy Security Conference 2012" 28/02/2012
18 Teks Ucapan oleh YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin Bin Ali, Pengerusi Suruhanjaya Tenaga di "National Energy Security Conference 2012" 28/02/2012
19 Teks Ucapan oleh YB Dato' Sri Peter Chin Fah Kui, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air di "Fourth National Energy Forum 2012" 28/02/2012