Polisi - Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik (Pengkompaunan Kesalahan)2001

No Tajuk
1 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Servay Hypermarket (Sabah) Sdn Bhd
2 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - QL Farms Sdn Bhd
3 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Charlie B Bar & Musical Lounge
4 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Dobi Semangat
5 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - T &T Snack Shop
6 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Syn Jin Tyres & Batteries Sdn Bhd
7 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - The Fresh Meat Shop
8 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Kedai Kopi 33
9 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Altijarah Plant Sdn Bhd
10 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Makxilaba Sdn Bhd
11 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - HK Seafood Warehouse
12 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Hu Suk Fun
13 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - CCV Retail Sdn Bhd
14 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Lo Set Fon
15 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Pembinaan Mitrajaya Sdn Bhd
16 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - S. Manivelan A/L M. Supramaniam
17 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Evermal Industry Sdn Bhd
18 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Pioneer Heritage Sdn Bhd
19 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Mega Auto Energy Industries Sdn Bhd
20 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Ultimate Manufacturing Solution (M) Sdn. Bhd
21 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Sim Pui Yee
22 (Mahkamah Rayuan) Laporan Kes Pendakwaan - Nationgate Technology (M) Sdn. Bhd
23 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - UMNO Pekan
24 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - PC Phone Gadget
25 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Sim Yam Hock
26 (Mahkamah Sesyen) Laporan Kes Pendakwaan - Nationgate Technology (M) Sdn. Bhd