Polisi - Perundangan

No Tajuk Tindakan
1 Akta Suruhanjaya Tenaga 2001
2 Akta Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2010
3 Akta Bekalan Elektrik 1990 [Akta 447]
4 Akta Bekalan Elektrik (Pindaan) 2015 [Akta A1501]
5 Akta Bekalan Gas 1993 [Akta 501]
6 Akta Bekalan Gas (Pindaan) 2016 [Akta A1515]