Polisi - Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 [Akta 610] (Sebagaimana pada 1 Disember 2011)