Polisi - Peraturan

No Tajuk Pautan
1 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994
2 Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2013 P.U.(A)151
3 Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2014 P.U.(A)73
4 Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) (No.2) 2014 P.U(A)136
5 Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik (Pengkompaunan Kesalahan)2001
6 Peraturan-Peraturan Bekalan Pemegang Lesen, 1990
7 Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik dengan cekap 2008 [PU (A) 444]
8 Peraturan-peraturan Bekalan Gas 1997:P.U.(A) 287
9 Peraturan-Peraturan Bekalan Gas (Pindaan) 2014 P.U.(A)321
10 Gas Supply (Amendment) Regulations 2017 P.U.(A)53
11 Perintah Bekalan Gas (Kesalahan Boleh Dikompaun) 2006
12 Peraturan-Peraturan Bekalan Gas (Pengkompaunan Kesalahan) 2006