Polisi - Akta Suruhanjaya Tenaga 2001

Akta Bekalan Elektrik 1990 [Akta 447]

Klik di sini