Syarat Permohonan

Tatacara Pendaftaran

Pemohon atau syarikat yang dilantik oleh pemohon boleh membuat permohonan melalui sistem atas talian ECOS. Sila klik di sini.

 

Sila rujuk Garis Panduan Pendaftaran Pepasangan di sini.

Untuk senarai Kontraktor Elektrik berdaftar, klik di sini