Kelengkapan

Pengenalan

ST mengawalselia keselamatan kelengkapan elektrik dengan memastikan kelengkapan elektrik yang dijual di pasaran adalah selamat digunakan dan tidak membahayakan pengguna. Sehingga hari ini, ST mengawalselia sebanyak 34 kategori kelengkapan elektrik. 

Bagaimana ingin mendapatkan kelengkapan elektrik yang selamat?
Bagaimana ingin membawa masuk kelengkapan elektrik yang selamat?
Bagaimana ingin membuat kelengkapan elektrik yang selamat?
Ingin mengetahui selanjutnya?

Maklumat terperinci boleh didapati di dalam penerbitan Guideline for Approval of Electrical Equipment