Kategori Penjaga Jentera

Bil

Kategori

Perakuan

Klasifikasi

Sistem Voltan Rendah (dibawah 1000V)

1

AO

PJ1

Sistem Voltan Rendah (Tanpa Talian Ariel dan Stesen Janakuasa

2

A1

PJ2

Sistem Voltan Rendah (Tanpa Stesen Janakuasa

3

A4-2

PJ32

Sistem Voltan Rendah (Tanpa Talian ariel dan Penyegerakkan (Synchronising) Janakuasa

4

A4-1

PJ3

Sistem Voltan Rendah (Tanpa Penyegerakkan (Synchronising) Janakuasa)

5

A4

PJ4

Sistem Voltan Rendah

Voltan Melebihi Voltan Rendah ( 11kV atau 33kV)

6

BO-2

PJ52

Sistem Voltan Melebihi Voltan Rendah (Tanpa Talian ariel dan Stesen Janakuasa Voltan Melebihi Voltan Rendah; dan Tanpa Penyegerakkan (Synchronising) Janakuasa dan Talian Aerial Voltan Rendah.

7

BO-1

PJ5

Sistem Voltan Melebihi Voltan Rendah (Tanpa Talian aerial dan Stesen Janakuasa Voltan Melebihi Voltan Rendah; dan Tanpa Penyegerakan (Synchronising) Janakuasa Voltan Rendah)

8

BO

PJ6

Sistem Voltan Melebihi Voltan Rendah (Tanpa Talian aerial dan Stesen Janakuasa Voltan Melebihi Voltan Rendah)

9

B1

PJ7

Sistem Voltan Melebihi Voltan Rendah (Tanpa Stesen Janakuasa Voltan Melebihi Voltan Rendah)

10

B4

PJ8

Sistem Voltan Melebihi Voltan Rendah