Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik

(Bahagian IV Jadual Kedua, Peraturan 54,Peraturan-Peraturan Elektrik 1994)

1.    Fi Proses Permohonan – RM20.00
2.    Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera – RM110.00