Sekatan AO

Sekatan AO ( Sistem Voltan Rendah Tanpa Stesen Janakuasa dan Talian Atas)

1) Perkara – perkara yang berkaitan:-

a) Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001.
b) Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan pindaan-pindaanya.
c) Standard MS IEC 60364:2003 ‘Electrical Installations of Building’.
d) MS 1936:2006 ‘Electrical Installations of Building – Code of Practice.
e) MS 1936:2006 ‘Electrical Installations of Building – Guide To MS IEC 60364
f) Pemulihan pernafasan, pertolongan cemas dan rawatan renjatan elektrik.

2) Sistem Pencegah Kebakaran

a) Pemilihan dan kendalian alat pemadam kebakaran mudahalih (portable fire extinguisher)
b) Sistem gas halon dan “sprinkler”
c) Sistem penggera

3) Alat-alat Perlindungan dalam Pepasangan Voltan Rendah

a) Semua jenis pemutus litar (ACB, OCB, MCCB, MCB, ELCB, etc.)
b) Suis-suis keselamatan
c) Semua jenis fius-fius boleh didawai semula, HRC, “time lag fuse”, dan sebagainya.
d) ‘oil dash pot’
e) Pembumian

4) Elektrik Asas

a) Angkadar / faktor kuasa (power factor)
         i. Definisi dan perkiraan angkadar kuasa
        ii. Kesan-kesan faktor kuasa yang rendah
       iii. Kadaran pemuat (capacitor rating) bagi pembetulan p.f
b) Voltan
c) Arus (litar arus terus dan litar arus ulangalik)
d) Kuasa (kW, kVA, kVAR)
e) Perintang
f) Pemuat (capacitor)
g) Gelung (Inductor)
h) Asas kemagnetan

5) Pengubah (Transformer)

a) Binaan, jenis, kegunaan, perbezaan antara pengubah jenis lain.
b) Fungsi bahagian-bahagian penting dalam pengubah
c) ‘overhauling’
d) Pengujian (testing) dan mula tugas (commissioning)

6) Kabel

a) Pemilihan kabel
        i. Jenis, saiz, keupayaan membawa arus, susutan voltan
b) Penyambungan dan tamatan (joints and terminations)
c) Kerosakkan-kerosakkan pada kabel dan penganalisaan kerosakkan
d) Penggunaan alat-alat mengesan kerosakkan pada kabel

7) Kabel Bawah Tanah

a) Jenis-jenis kabel, saiz, keupayaan membawa arus, penggalian, cara merentang dan menanam kabel (excavation and cable laying) bagi berbagai situasi.
b) Penyambungan kabel (cable jointing), penentuan fasa (phasing) dan tamatan (termination)
c) Perkakas kawalan (associated control gears) peti pembekal papan agihan (feeder pillar distribution board).
d) Pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan

8) Motor dan Alat Kawalan

a) Jenis-jenis motor, kegunaan, perbezaan dan cara gerak tugas
b) Penyelenggaraan, mengesan kerosakkan dan pembaikan
c) Penghidup termasuk ciri-ciri perlindungan

9) Bateri

a) Prinsip kerja
b) Jenis, saiz, penyelenggaraan dan sistem cas

10) Alatukur dan alatuji

a) Pengenalan dan penggunaan berbagai jenis alatukur dan alatuji

11) Pendingin Udara

a) Jenis-jenis pendingin udara
b) Komponen-komponen pendingin udara
c) Kendalian dan senggaraan

12) Pemeriksaan bagi Peralatan Papan Suis Utama

a) Sistem pembumian, OCB, papan suis, ‘switching tripping equipmen’”, pengasing, ‘relay and pilot wiring’, dan sebagainya.

13) Pepasangan penggunaan (consumer installation)

a) Reka bentuk dan jenis-jenis pendawaian bagi pepasangan pengguna
b) Pembumian
c) Pengujian pepasangan (ujian-ujian turutan)
d) Pepasangan lampu neon

14) Lampu Jalan

a) Pemasangan dan penyelenggaraan