Sekatan A1

Sekatan A1 (Sistem Voltan Rendah Tanpa Stesen Janakuasa)

1) Semua sukatan pelajaran bagi AO termasuk Sistem Talian Atas
2) Talian Atas

a) Jenis-jenis tiang (poles) pembinaan dawai umbang (stay).
b) Jenis-jenis kabel, saiz keupayaan membawa arus
c) Pemasangan talian meliputi meregang (tensioning), melendut (sagging), dan had kelegaan (clearance).
d) Peralatan talian atas seperti ‘pole fuses’, penangkap kilat (lightning arrestors), pendakap D (D bracket).
e) Pemasangan dan penyelenggaraan peralatan talian atas dan lain-lain seperti peti pembekal (feeder pillars) dan papan agihan
f) Pembumian
g) ‘span length’ dan kedudukan tiang
h) Lampu jalan
i) Langkah-langkah keselamatan ketika bekerja