Sekatan A4-1

Sekatan A4-1 (Sistem Voltan Rendah Tanpa Penyegerakkan (synchronizing) Janakuasa)

1) Semua sukatan pelajaran bagi sekatan A0 dan A1

2) Stesen Janakuasa:-

a) Penjanaan voltan rendah.
b) Perkakasuis (switchgears) voltan rendah.
c) ‘Low Voltage  Diesel generator’.
d) Pengujian, penyelenggaraan Automatic Voltage Regulator (AVR).