Sekatan B4

Sekatan B4 (Sistem Voltan Tinggi Tanpa Had)

1. Semua sukatan pelajaran bagi sekatan A4.
2. Sistem Voltan Tinggi (sehingga 33kV) bagi semua perkara dalam sukatan pelajaran sekatan A4