Pendawai PW1/PW2

  1. Mempunyai dua (2) tahun pengalaman bekerja berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik dengan Kontraktor Elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
  2. Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja pendawaian elektrik di atas bagi tempoh dua (2) tahun pengalaman berkenaan yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan.
  3. Mempunyai penyata KWSP atau SOCSO, bukti pengalaman kerja dua (2) tahun tersebut atau lebih.