Penjaga Jentera B0 (11kV)

  1. Mempunyai perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori A4 dengan berpengalaman selama dua (2) tahun didalam sistem voltan tinggi.
  2. Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja sistem voltan tinggi bagi tempoh pengalaman di atas, yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan  dan juga majikan.
  3. Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja berkaitan  janakuasa  segerak voltan rendah bagi tempoh pengalaman di atas, yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan  dan juga majikan.