Modul Janakuasa Voltan Rendah dengan Penyegerakan (80 Jam)

  1. Memiliki perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori A0 tidak kurang dua (2) tahun.
  2. Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja dan pengalaman di atas yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan.
    atau
  3. Memiliki perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori A1 tidak kurang satu (1) tahun.
  4. Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja dan pengalaman di atas yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan.