Kursus Sepenuh Masa B0-2

Program-Program Kelayakan

PROGRAM  (20 MINGGU)
Kursus hendaklah dijalankan selama lima (5) bulan mengikut turutan seperti berikut:

  1. Tiga (3) bulan di institusi termasuk latihan amali.
  2. Empat (4) minggu latihan kerja industri di industri perkilangan / perdagangan dimana pepasangannya berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
  3. Empat (4) minggu di institusi untuk ulangkaji termasuk peperiksaan akhir.
  4. Kehadiran kursus di institusi tidak kurang dari 80%.
  5. Kehadiran latihan kerja industri tidak kurang dari 90%.
  1. Kelayakan Asas.
  2. Mempunyai Perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori A4-2 dengan berpengalaman selama dua (2) tahun didalam sistem voltan tinggi.
  3. Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja sistem voltan tinggi bagi tempoh pengalaman di atas, yang boleh disahkan oleh orang kompeten berkaitan  dan juga majikan.