Kursus Sepenuh Masa B0-1

Program-Program Kelayakan

PROGRAM  (20 MINGGU)
Kursus hendaklah dijalankan selama lima (5) bulan mengikut turutan seperti berikut:

 1. Tiga (3) bulan di institusi termasuk latihan amali.
 2. Empat (4) minggu latihan kerja industri di industri perkilangan / perdagangan dimana pepasangannya berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
 3. Empat (4) minggu di institusi untuk ulangkaji termasuk peperiksaan akhir.
 4. Kehadiran kursus di institusi tidak kurang dari 80%.
 5. Kehadiran latihan kerja industri tidak kurang dari 90%.
 1. Kelayakan Asas.
 2. Pengalaman:
  i.    Mempunyai Perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori A4-1 dengan berpengalaman selama dua (2) tahun didalam sistem voltan tinggi, dan
  ii.    Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja sistem voltan tinggi bagi tempoh pengalaman di atas, yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan  dan juga majikan.
  atau
  iii.    Mempunyai Perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori B0-2 dengan berpengalaman selama satu (1) tahun talian atas voltan rendah, dan
  vii.    Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja talian atas voltan tinggi bagi tempoh pengalaman di atas, yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan  dan juga majikan.