Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Jurutera Perkhidmatan Elektrik

KERTAS 1 - Jawapan bertulis kepada soalan yang disediakan.

Perkara-perkara berkaitan:

 1. Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001
 2. Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan pindaan-pindaannya
 3. MS IEC 60364:2003 ‘Electrical Installations of Building
 4. MS 1936:2006 ‘Electrical Installations of Building – Code of Practice
 5. MS 1936:2006 ‘Electrical Installations of Building – Guide To MS IEC 60364
 6. Kejuruteraan Elektrik Am
 7. Peraturan Keselamatan (Safety Regulations)
 8. Pertolongan cemas (First Aid)
 9. Perkhidmatan
 10. General description, technical characteristic, safety feature, maintenance and repair, overhaul and service, calibration, testing and commissioning of any electrical installation or equipments.

KERTAS 2 -  Temuduga Profesional

Temuduga professional berdasarkan:-

 1. Pengalaman dan latihan yang telah dijalankan oleh calon dan jawapan bertulis kepada soalan yang diberikan;
 2. Pengetahuan berkenaan dengan Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 serta Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dan pindaan-pindaannya.

Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Jurutera Perkhidmatan Elektrik

  1.  Fi Proses Permohonan – RM20.00
  2.  Fi Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Jurutera Perkhidmatan Elektrik  – RM220.00